Vurdering af IT udstyr

Håndtering af IT udstyr i en konkursramt virksomhed kan ofte være besværligt og omkostningstungt for konkursboet. Relevante data fra arbejdspladser og servere skal identificeres og eventuelt sikkerhedskopieres til senere brug. Alle harddiske bør sikkerhedsslettes, således at data ikke kommer i 3. mands varetægt – persondata og eventuelle forretnings kritiske informationer m.m. Udstyret skal efterfølgende håndteres og i det omfang det er muligt, skal det sælges bedst muligt.

IT Trade ApS. har mere end 20 års erfaring med handel, håndtering og recycling af brugt IT udstyr og kan tilbyde et samarbejde omkring håndtering af IT udstyr i konkursboer – et samarbejdet hvor udgangspunktet er sikring af data, fleksibilitet, convenience og bedst mulig økonomi for konkursboet.

IT Trade ApS. kan blandt andet tilbyde følgende:

  • Registrering og afhentning af IT udstyr – direkte på adressen.
  • Sikring af data.
  • Opbevaring af servere med data.
  • Godkendt og certificeret sikker datasletning af harddiske – eventuelt med certifikat.
  • Køb af udstyr.
  • Vurdering og prissætning af udstyr.
  • Eventuel klargøring til salg.

Vi håndterer alt IT udstyr – desktops, laptops, skærme, tilbehør, servere, printere, netværksudstyr, tablets, mobiltelefoner m.m.

Vores prissætning er på alle måder konkurrencedygtig og afspejler den generelle efterspørgsel i markedet.

Hvis du som kurator, har et konkursbo med IT udstyr – så lad os håndtere det for dig.

Hvis du har spørgsmål eller andet, så kontakt os endeligt.

Lad os høre fra dig.

Med venlig hilsen

IT Trade ApS.